Referencer: Gruppecoaching

Forstå hinanden, og løs konflikter effektivt og varigt

Forstå hinanden, og løs konflikter effektivt og varig

En coach kommer ude fra, lytter til de problematikker, der gør sig gældende i en gruppe, og formår at få gruppen til at se andre synsvinkler, der kan virke fremmende for problematikken og processen.

Hvorfor gruppecoaching?

Som mennesker er vi individuelle og har vores helt eget syn på, hvordan verden er skruet sammen. Det betyder, at når vi er sammen på vores arbejdspladser, foreninger og hjemme i familien, har vi alle vor helt egne tanker og oplevelser af, hvordan verden er.

Vi har vores værdier, der er vigtige for os, og vores overbevisninger, der bekræfter os i, hvordan tingene virker, og hvad man kan.
En klassisk grundkonflikt, fagligt såvel som personligt, er, at vi bærer rundt på vores egen opfattelse og ønsker denne bekræftet. Når det ikke sker, eksempelvis på en arbejdsplads, kan gruppecoaching være gavnende.

De fleste kender udtrykket 'at være fluen på væggen', der er en beskrivelse af at indtage en observerende position. Ligeledes kender de fleste også udtrykket 'at gå i den andens mokkasiner'. Selvom udtrykket er indiansk inspireret, fortæller det om, at vi oplever noget andet – vores mentale synsfelt udvides ganske enkelt, når vi i en coachingsession inviteres til at gå i et andet menneskes sted og iagttage og undersøge situationen derfra.
Jeg har som Certificeret Professionel Coach samarbejdet med Helle Jepsen og Certificeret Helle under uddannelsen som Certificeret coach i Axept. jeg har i mit samarbejde med Helle oplevet den særlige intuitive kraft som er en af Helles kernekompetencer. når denne kompetence ledsages af en personlig integititet, kreativitet og nysgerrighed, åbnes der op for andre menneskers ressourcer og handlekompetencer.

Jeg har som Coach endvidere oplevet hvordan Helle kan iscenesætte en dynamisk gruppeproces hvor værdiarbejde, visualisering og fremadrettede processer giver nyt liv og energi til gruppens videre arbejde. Jjeg kan derfor varmt anbefale Helle som en meget kompetent certificeret Coach.
Som opfølgning på arbejdet med at lave pædagogiske læreplaner, er en gruppe blevet coachet med henblik på at opnå medansvar, indsigt og accept af nye læreplaner.

Jeg fik en mulighed for at se " vores" børnehave og os selv udefra, ved at være journalist for en dag. Det var en forfriskende og positiv oplevelse. Det var struktureret og godt tilrettelagt. iderig og anderledes.
At man ikke skal låse sig fast i " at sådan plejer det at være" eller " det går jo meget godt som vi gør nu". Det er vigtigt at være positiv kritisk og nytænkende.

Det var spændende at få en rolle som journalist. det gav frihed til at grave mere og gå i dybden med specifikke ting. man stiller spørgsmål ved ting man ellers ikke ville, fordi man nok synes de egentlig fungere godt.
Der blev diskuteret og argumenteret på kryds og tværs mellem bestyrelse og de ansatte. Alle blev hørt og meninger blev udvekslet på en god måde. Nye ideer og forslag blev gennemdiskuteret og taget alvorligt, det gav en masse gode input og ideer.

Jeg fandt ud af hvor forskelligt vi tænker og hvor vigtigt det er at beskrive hvad vi vil, så vi ikke bliver misforstået.
Jeg fik dybere indsigt i hvad de pædagogiske læreplaner er.

Fremadrettet vil jeg forsøge at være mere præcis i det jeg siger.
At tænke selvstændigt. Der var plads til åbenhed og god dialog. Der var plads til videns - og holdningsudveksling. Der blev lyttet meget og der var god plads til at ytre sig.

Der var en råd tråd igennem hele dagen og mine forventninger blev indfriet til fulde.

Nu er det lettere at gå til de andre der er større åbenhed og dialog. Jeg fik en dybere indsigt i de pædagogiske læreplaner.
Jeg fik afklaret mange ting - fik en god dialog med de øvrige deltagere. Der var en god vekselvirkning med gruppe arbejde, opsamling i den store gruppe og lege. Det var godt vores forventninger til dagen blev tydelige for os hver især og at det efterfølgende blev taget fat i det, i evalueringen.

Jeg blev meget klogere på, hvad vi har gjort godt og skidt og hvad vi skal arbejde videre med.
Jeg er blevet mere nysgerrig på hvad andre gør.

Det har været meget lærerigt. En rigtig god dag med meget input omkring pædagogiske læreplaner.
Jeg har taget de pædagogiske læreplaner til mig og det er godt hvis vi bruger dem i dagligdagen.

Jeg har fået en større forståelse for, hvad de pædagogiske læreplaner er og for det pædagogiske arbejde pædagogerne udfører.
Det var en dag med stort udbytte, der var fin vekselvirkning mellem grupper og plenum.
Det blev meget tydelig for mig hvor vigtigt det er at dokumentere hvad vi går og laver.
En god dag, hvor jeg fik indfriet mine forventninger.

En god vekselvirkning med faglighed, humor og afslappethed.

Jeg er blevet mere klar på, hvad vi skal arbejde med i det kommende år.