Ydelser

Coaching, supervision, terapi og rådgivning

Coaching

En coachingsession er en intens proces, hvor det er dig, der er aktør, og hvor det er dig, der bestemmer, hvad du vil have fokus på.

Vi indleder en coachingsession med en gensidig kontrakt om, hvad der skal ske, og hvilket emne eller tema du ønsker at tage fat på.

Supervision & rådgivning

En supervisor kommer ude fra, lytter til de problematikker, der gør sig gældende i en gruppe, og formår at få gruppen til at se andre synsvinkler, der kan virke fremmende for problematikken og processen.

Terapi

I min rolle som terapeut er jeg støttende, konfronterende, spejlende og/eller udfordrende alt afhængigt af klientens aktuelle situation.

Det er en oplevelsesorienteret psykoterapi, der styrker den enkelte i at opleve sig selv som et unikt levende og ansvarsfuldt væsen.

Foredrag

Ofte kan det være en hjælp at få et indspark og inspiration til, hvordan man udvikler samarbejdet i virksomheden og håndterer pædagogiske udfordringer.

For tiden tilbyder jeg foredrag, der alle har en varighed fra tre timer.