Coaching

Sæt en udviklings- eller forandringsproces igang

Sæt en udviklings- eller forandringsproces igang

En coachingsession er en intens proces, hvor det er dig, der er aktør, og hvor det er dig, der bestemmer, hvad du vil have fokus på.

Coaching kan ydes individuelt, til grupper eller hele virksomheder. Fokus kan variere, men fremgangsmåden er stort set den samme.

Vi indleder en coachingsession med en gensidig kontrakt om, hvad der skal ske, og hvilket emne eller tema du ønsker at tage fat på.

Klarhed

 • Overblik
 • Udvikling
 • Forandring

Psykisk arbejdsmiljø

 • Hvad gør I?
 • Hvordan er din arbejdsplads?
 • Hvordan er trivslen?
 • Hvor er jeres fokus?

Bevægelse

 • Handling
 • Stress håndtering
 • Initiativ & fleksibilitet

Når du er stresset - coache dig til ...

 • til nye muligheder
 • bedre balance arbejde/fritid
 • at tage ansvar for din stress
 • til selvindsigt i stressniveauet
 • til stresshåndtering
 • til at få det bedre i dit liv

Min rolle

Min rolle som certificeret coach og stresscoach er at sikre dig en professionel, respektfuld og anerkendende proces.

Mit grundlæggende menneskesyn, som skinner igennem hele mit faglige virke som coach, er, at jeg opfatter det enkelte menneske som unikt, værdifuldt og med adgang til de ressourcer, den enkelte har brug for til at finde sin egen sandhed og mestre sit eget liv.

 • Jeg guider dig til at genopdage skjulte ressourcer.
 • Jeg tager dig med på en opdagelsesrejse.
 • Jeg møder dig der, hvor du er.
 • Jeg stiller de spørgsmål, der får dig til at reflektere.
 • Jeg hjælper dig til at sætte en udviklingsproces i gang.

Hvorfor coaching?

Hverdagen bærer præg af mange ændringer, både i samfundet og privatlivet. For mange kører livet i et højt tempo – for andre er der tomgang.
Vi skal samarbejde, udvikle og omstille os. Arbejde og fritid flyder sammen – ofte med stress til følge.

Livet er på den måde udfordrende og stiller store krav til den enkelte – både som privatperson, medarbejder og leder.

Coaching er redskabet, der støtter dig til at opnå bedre samspil mellem det personlige og profesionelle liv og til at udvikle dig – personligt såvel som fagligt.

Hvad er coaching?

Coaching er en metode, der respektfuldt, hurtigt og effektivt giver dig klarhed over dine tanker, ønsker og mål.

Du får åbnet for dit ubevidste potentiale samt dine ressourcer og kan derfor handle målrettet.

Du vil få fokus på dine evner og styrker, få nye tanker – og dermed få skabt den forandring og udvikling, du ønsker.

Coaching er en god løsning for dig som individ, når:

 • Du vil opnå større arbejdsglæde og overskud.
 • Du vil finde en bedre måde at løse problemer og konflikter på.
 • Du vil af med stress og følelsen af udbrændthed.
 • Du vil have større selvtillid og evne til at handle i dagligdagen.
 • Du vil finde din mål og drømme og handle efter dem.

Parcoaching er en god løsning, når:

 • Processen kan medvirke til en fælles indsigt i, hvad der skal til for at få det liv, I vil have sammen.
 • I har mistet retningen i jeres fælles liv, og værdierne er blevet usynlige.
 • Processen kan medvirke til at give klarhed og forståelse for de perspektiver, der der på spil, og skabe en konstruktiv dialog.

Coaching af dig som leder eller mellemleder er en god løsning, når:

 • Du vil sikre et godt arbejdsmiljø.
 • Du vil have værdifulde og brugbare medarbejdersamtaler.
 • Du vil styrke og udvikle dine lederevner.
 • Du vil skabe arbejdsglæde og motivation hos dine medarbejdere.
 • Du vil tilegne dig coachredskaber.

Coaching af et team eller en afdeling er en god løsning, når:

 • I vil udnytte jeres forskelligheder og ressourcer.
 • I vil have en respektfuld og åben kommunikation.
 • I vil lære at håndtere samarbejdsproblemer og konflikter.
 • I ønsker en dynamisk arbejdsplads.
 • I vil have en optimal fordeling af opgaver og ansvar.

Hvordan foregår coaching?

Coaching er en samtale, hvor coachen i en anerkendende og behagelig atmosfære stiller uddybende og reflekterende spørgsmål for at igangsætte en proces.

Udgangspunktet er, at det enkelte menneske altid har skjulte ressourcer, drømme og muligheder og selv rummer svarene for at få det bedste ud af sit liv – både privat og arbejdsmæssigt.

Coachens opgave er derfor at være sparringspartner og en værdifuld støtte i denne udviklingsproces.