Hvad er supervision?

Faglig udvikling gennem kontinuerlig proces

Hvad er supervision?

Supervision er en kontraktmæssig tidsbestemt, igangsættende og fagligt kontrollerende proces, hvor en mere erfaren fagfælle hjælper en mindre erfaren fagfælle med at integrere faglige kundskaber og holdninger, således at fagfællen bliver bedre i stand til at agere i forhold til sit fags teorier og metoder.

Supervision og rådgivning henvender sig specielt til følgende målgrupper:

  • Ledere
  • Familier
  • Pædagoger
  • Institutioner
  • Studiegrupper
  • Plejefamilier
  • Forældregrupper
"At man, naar det i Sandhed skal Lykkes Er at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der" (Citat: Søren Kierkegaard).

Jeg fik flere perspektiver på problemstillingen. Jeg fik faktisk mere ud af samtalen end forventet.
Jeg lærte at de kompetencer jeg bruger i mit arbejde, kan jeg overføre og bruge i andre situationer. Jeg har bare aldrig tænkt på, hvad det er jeg gør..

Hvordan foregår supervision?

Det handler i bund og grund om at udvide den verdensopfattelse, vi alle går rundt med, så vi kan rumme hinanden og forstå, hvorfor andre reagerer, som de gør.

Supervisionen bringer øget faglighed i spil og åbner for nye perspektiver, der giver anledning til reflektion og nye handlemuligheder.
Meget ofte handler vi alene ud fra vores opfattelse og ofte med manglende kendskab til andres bekymring, ønsker eller værdier.

Supervision foregår således, at en medarbejder eller en gruppe får besøg af en supervisor, der fasciliterer processen. En supervisor er en person, der kommer udefra, lytter til de problematikker, der er, og inviterer til andre synsvinkler, der kan virke fremmende for problematikkerne og processen.

Supervisionens overordnede mål er at sikre en faglig udvikling, hvor der sker en sammensmeltning mellem overordnede samfundsmæssige rammer, faget og personen.

Tidsfaktoren og den kontinuerlige proces er vigtige for supervision, hvis en faglig udvikling skal finde sted. Den må derfor nødvendigvis forløbe over tid. Derfor er det en god ide, at tidsrammen aftales på forhånd.

Supervisions perioden er inddelt i flere faser:
  1. Et forløb over en tidsbestemt periode
  2. En begyndelse
  3. En afslutning og evaluering af forløbet.