Coaching

- et redskab til personlig og faglig udvikling

Coaching

Min erfaring med coaching er, at det er et redskab til personlig og faglig udvikling og til, at den enkelte tager ansvar for sin egen proces og selv finder egne løsninger.

Jeg har mange gange hørt undrende sætninger såsom:

- Jamen, du sagde ikke, hvad jeg skulle – det var mig selv, der kom frem til løsninger og handlemuligheder.

- Jeg var slet ikke klar over, jeg kunne bruge de kompetencer, jeg har i mit arbejde – hvor jeg er god til at sige fra på en ordentlig måde – til mit privatliv, hvor jeg ikke får det gjort, hvilket betød, at jeg ikke magtede alt det, jeg fik sagt ja til.

Selv bruger jeg coaching som ledelsesværktøj. Til at coache den enkelte til selv at finde egne ressourcer og måder at løse en given opgave på, så det er det autentiske i personen, der træder frem, samt til teamcoaching og gruppecoaching.

Når jeg coacher en gruppe, finder gruppen selv de mål, gruppen vil arbejde hen imod. Det gør, at medlemmerne i fællesskab finder deres succeskriterier og får lavet en strategi for at komme derhen, så de selv ved, hvornår deres mål er opfyldt, samt hvordan de kan dokumentere og evaluere forløbet efterfølgende. Når de selv har foretaget vurderingen af, om det er realistisk, og taget ejerskabet for processen, er målet ofte meget opnåeligt.

Hun formår at coache gruppen både udfordrende og reflekterende og giver stort rum til refleksion.

Anders Legarth Brødsgaard, ALBRO
Jeg er certificeret coach ved Axept og har erfaring med, at forskellige faggrupper har stor gavn af coaching. Jeg har erfaring med at coache andre ledere og grupper til at tage ejerskab for det, de gerne vil, så de kan handle på det.

Jeg er uddannet i at teste i metaprogrammer, som er en anerkendt NLP-disciplin. Metaprogrammer er typiske personlighedsmønstre, vi mennesker kører efter, når vi reagerer, som vi gør. Alle er i besiddelse af disse mønstre, samtidig med at det er meget forskelligt, hvilke mønstre hver enkelt foretrækker at bruge.

Metaprogrammer er anvendelige at bruge i forbindelse med coaching til teamudvikling, individuel coaching, til udarbejdelse af jobprofiler og til stresscoaching, fordi de fortæller noget om, hvordan personer vil reagere i en given situation, men også hvor man skal sætte ind, hvis man ønsker at ændre sit reaktionsmønster.

Min praktiske erfaring som coach er omfattende, og jeg modtager positive tilbagemeldinger fra dem, jeg assisterer. Du kan læse mere om, hvad coaching er, her og se referencer fra coachingsessioner.