Terapi

Jeg har en treårig uddannelse som psykoterapeut 

Terapi

Min baggrund for at yde terapi er en treårig uddannelse som psykoterapeut fra Gestaltinstituttet i Skanderborg v/psykolog Michael Sonne.

Uddannelsen er i dag godkendt af Dansk Psykologforening som en del af psykologernes videreuddannelse til specialist i psykoterapi og supervision.

Som terapeut er jeg et professionelt medmenneske, der har redskaber til at hjælpe dig med at kigge på de temaer, der fylder i dit liv, og som måske hindrer dig i at leve det liv, du gerne vil.

Samtaleterapi er i praksis et samarbejde mellem klient og terapeut. I terapien tages der udgangspunkt i klientens oplevelser. En dialogbaseret proces, hvor terapeuten bruger sin professionelle faglighed og udviklende bevidsthed og indlevelsesevne til at understøtte dig i at få bearbejdet det, der hindrer dig i at leve dit liv optimalt.

Du vil gennem din egen proces kunne forholde dig realistisk og konstruktivt til dit eget liv.

Jeg fik sat rodede tanker i system. jeg kunne se jeg kom videre.