Supervision & rådgivning

Bistand i form af supervisionsopgaver, terapi og 

Supervision og rådgivning

Min baggrund for og erfaring med at yde bistand i form af supervisionsopgaver, terapi og rådgivning kommer fra mere end tyve års pædagogisk arbejde i forskellige former for institutioner og funktioner. Herunder daginstitutioner, fritidshjem, døgninstitution og i skolen, som børnehaveklasselærer.

Hertil har jeg gennemgået en treårig uddannelse til psykoterapeut v/psykolog Michael Sonne i Skanderborg, et årskursus i procesorienteret pædagogik og et årskursus i personlig og faglig udvikling v/Trine Jensen, kropsterapeut. Desuden har jeg diplom i fagområdet pædagogiske læreplaner.
Jeg har arbejdet seks år i en familieafdeling, hvor arbejdet omfattede støtte til børn og samtaler med deres familie og støtte til børnene i daginstitutionerne. Støtte til forældrene, når de skulle mødes med andre instanser og havde det svært; fik man nu sagt det, man gerne ville..?

I mit femårige arbejde som familieplejekonsulent i Familieplejen Sønderjylland, nu Cafasyd, lavede jeg forundersøgelser med henblik på rekruttering af plejefamilier. Desuden var det mit ansvar at indstille plejefamilier til godkendelser, få anbragt børn og unge og efterfølgende følge op på børnene og føre tilsyn med deres plejefamilier. Dette arbejde indbefattede naturligvis min rådgivning, vejledning og supervision samt et solidt samarbejde med sagsbehandlere og andre implicerede for at sikre en god udvikling for det enkelte barn og dets familie.
Jeg følte mig tryg og i kompetente hænder i en ligeværdig situation.
I dag arbejder jeg som leder af en mellemstor daginstitution, hvor er jeg i daglig kontakt med børn og deres familier. Vi arbejder med relationspædagogik og den anerkendende tilgang til børnene og deres familier. Det betyder, at vi har stor respekt for og tager udgangspunkt i hver enkelt menneskes oplevelse af dets egen virkelighed.

Min erfaring betyder, at jeg forstår den virkelighed, familier lever i, og de udfordringer, det giver at få en hverdag til at fungere. Jeg forstår, hvor vigtigt det er at få talt med nogen, når livet gør ondt, eller når noget bare er svært. Og jeg ved, hvor vigtigt det er, at det enkelte menneske selv finder sine egne svar og handlemuligheder og tager ansvar for dem. At vi får taget den vanskelige samtale.

Gennem årene har jeg fået indgående kendskab til at arbejde i såvel en politisk ledet organisation som det private arbejdsmarked. Som leder har jeg det økonomiske overblik og ansvar for personaleledelse, jeg kender til forretningsgange og samarbejdet med en bestyrelse.

Dette indbærer også, at jeg kender til det at være overordnet ansvarlig for det pædagogiske arbejde og pædagogisk udvikling, blandt andet implementering af de pædagogiske læreplaner og efterfølgende evaluering og dokumentation. Som person er det kendetegnende for mig, at
jeg kan lytte, undersøge, inspirere, motivere, opmuntre og skære igennem – og træffe de vigtige beslutninger.

Som rådgiver og coach er det min fornemmeste opgave at få andre mennesker til at finde frem til deres egne valg og selv træffe beslutninger.

Jeg underviser på den nye pædagoguddannelse på UCsyd som timelærer i specialisering ("Mennesker med sociale problemer"), på sjette semester.