Terapi

Opdag egne ressourcer, og lev det liv, du gerne vil

Opdag egne ressourcer, og lev det liv, du gerne vil

Gestaltterapien foregår i nuet: Hvad er til stede – hvad er på spil. I min rolle som terapeut er jeg støttende, konfronterende, spejlende, udfordrende, alt afhængig af klientens aktuelle situation.

Det er en oplevelsesorienteret psykoterapi, der styrker den enkelte i at opleve sig selv som et unikt levende og ansvarsfuldt væsen. Metoden er enkel og virkningsfuld – en fremadrettet proces, der eksempelvis stiller spørgsmål såsom:
  • Hvad ønsker du?
  • Hvad sker der?
  • Hvad mærker du?
  • Hvad undgår du?

Gestaltterapiens psykodramatiske metode hjælper med at synliggøre, forstå og integrere menneskers ubevidste sider, som f.eks. viser sig i drømme, fantasier, tegninger, følelser og i forskellige kropslige spændingstilstande.

Målet er at hjælpe den enkelte til at opdage egne ressourcer og integrere disse, at genfinde troen på sig selv og tage ansvar for eget liv.
Terapien adskiller sig fra coaching på en række områder, idet den:

  • Indebærer, at klienten vælger terapeuten.
  • Behandler problemer med årsager i indre psykiske forhold.
  • Forudsætter en klar og absolut fortrolighed.
  • Er et personlig stykke arbejde, hvor man over tid kan ændre sit selvopfattelse ved at kigge nærmere på gamle mønstre og strategier, som i nuet er uhængsigtmæssige at holde fast i. Ved at give slip kan det medføre, at der frigives energi til det, der giver mening i livet for dig.

Hvordan foregår terapi?

Terapeuten har tavshedspligt.*

Et individuelt terapiforløb indledes med en første samtale, hvor vi får mulighed for at se hinanden an og gensidigt vurdere, om der er grundlag for et videre samarbejde.

Den eksistentielle terapi baserer sig på opfattelsen af, at vi mennesker grundlæggende ønsker os et meningsfuld liv og har kompetencerne til at få det. For rigtig mange mennesker gør det sig gældende, at de under opvæksten og i voksenlivet er kommet ud at trit med den, de er dybest inde.

Når man ikke kender sit autentiske selv, er man i risiko for at få en tilværelse, der ikke afspejler de værdier, visioner, relationer og potentialer, man rummer. Det kan opleves som usikkerhed, mangel på livsglæde, energi og meningsfuldhed i tilværelsen og dermed smuldre livsglæden.

Klienten kan til en hver tid afbryde forløbet. Afbud skal ske mindst 48 timer før en aftalt session. Ved senere afbud skal der afregnes for aftalte session.

*) Fortroligheden i terapirummet gælder ikke i ekstreme situationer, hvor klienten er til fare for sig selv eller andre. Her kan terapeuten være nødsaget til at foretage nødvendige handlinger.