Referencer: Coaching

Hvad har det betydet at blive coachet af Helle Jepsen?

Hvad har det betydet at blive coachet af Helle Jepsen?


Jeg føler mig tryg under vores samtale og er helt høj når jeg går derfra. Du er meget god til at fornemme hvor jeg er, god til at analysere det jeg siger, få mig til at have fokus på emner jeg ikke lige selv havde givet nok opmærksomhed. Tak fordi du guidede mig hen til emnet om at få sagt fra på en anerkendende måde og være tro mod mig selv og mine egne følelser. Ih hvor var det brugbart!

I forhold til job m.m fik jeg sat ord på, vendt og drejet muligheder muligheder, nedfældet det - så det springer mig i øjnene, når jeg har brug for det. Det er rart at kunne tage frem. det gav mig fornyet energi, overblik, ideer til hvordan jeg kommer videre, hvem jeg kan kontakte også havde du anderledes og sjove vinkler.Det er inspirerende for mig at blive coachet af dig! jeg kan lide din facon/ metode.
Jeg føler mig tryg under vores samtale og er helt høj når jeg går derfra. Du er meget god til at fornemme hvor jeg er, god til at analysere det jeg siger, få mig til at have fokus på emner jeg ikke lige selv havde givet nok opmærksomhed. Tak fordi du guidede mig hen til emnet om at få sagt fra på en anerkendende måde og være tro mod mig selv og mine egne følelser. Ih hvor var det brugbart!

I forhold til job m.m fik jeg sat ord på, vendt og drejet muligheder muligheder, nedfældet det - så det springer mig i øjnene, når jeg har brug for det. Det er rart at kunne tage frem. det gav mig fornyet energi, overblik, ideer til hvordan jeg kommer videre, hvem jeg kan kontakte også havde du anderledes og sjove vinkler.Det er inspirerende for mig at blive coachet af dig! jeg kan lide din facon/ metode.
Redskaber til at arbejde videre med mit ønske om at forandre en tilstand. Du fik hurtigt en fornemmelse for hvilke repræsentationssystemer jeg anvender. Mine forventninger til coachseancen blev indfriet.
Med dig som coachtræner oplevede jeg, at det var udbytterigt for alle i gruppen, at vi fik mulighed for at arbejde/træne sammen i et længere tidsrum end der almindeligvis er afsat til øvelser under uddannelsesforløbet.

Mine oplevelser fra dagen var, at dagen var præget af nærværd, og at der var god tid til at uddybe de emner, vi fandt relevante. Jeg oplevede dig meget lydhør og du var i stand til at tilpasse din feedback til os fire, med de forskelligeheder vi rummer. Ved dagens afslutning havde jeg følelsen af at alle i øvegruppen kunne tilslutte sig kommentaren fra en af deltagerne. " det her med at coache, det skal vi nok få lært".
Jeg har haft flere coach seancer med Helle Jepsen som coach og min oplevelse er at: Det skabte klarhed, jeg stillede mig selv opgaver og blev klar til at handle på det. Refleksionen fortsatte i dagene efter, jeg har iværksat mine handlinger og følt større tilfredshed. Det virkede godt for mig at blive fastholdt på mine beslutninger, der blev arbejdet med det der hindre mig - og det som jeg kan erfaringer/ viden. Det var fremadrettet gav energi og handlemuligheder. 
Jeg blev endnu mere bevidst om hvor vigtigt anerkendende kommunikation er. jeg kan tillade mig at sige " alt" så længe jeg holder mig på min egen banehalvdel. Jeg kan nu se nye muligheder frem for begrænsninger.Vigtigt at jeg får sagt ordentlig farvel til det "gamle" inden jeg kan sige goddag til det nye.
En klar handleplan og jeg blev noget klogere på mig selv. Jeg fik sat rodede tanker i system. jeg kunne se jeg kom videre, mine forventninger blev indfriet. Jeg er mere afklaret og jeg fik lavet min handleplan.
Jeg satte mig direkte ned i min bil og stregede minimum en fridag ud pr. uge i perioden frem til medio oktober. Det var en dejlig fornemmelse. Jeg har allerede brudt den et par gange og det bliver jeg garenteret også nød til at gøre igen, indtil jeg får et mere naturligt flow i mine opgaver! Det har jeg det fint med.

Det var dejligt at tage en konkret beslutning omkring "frirum" og du var god til at holde mig fast.

Samtalen gav efterfølgende anledning til god reflektion og en god mavefornemmelse over beslutningn om frirum (laid back).
Jeg har som Certificeret Professionel Coach samarbejdet med Helle Jepsen og Certificeret Helle under uddannelsen som Certificeret Coach i Axept. Jeg har i mit samarbejde med Helle oplevet den særlige intuitive kraft som er en af Helles kernekompetencer.

Når denne kompetence ledsages af en personlig integritet, kreativitet og nysgerrighed, åbnes der op for andre menneskes ressourcer og handlekompetencer. Jeg har som Coach endvidere oplevet hvordan Helle kan iscenesætte en dynamisk gruppeproces hvor værdiarbejde, visualisering og fremadrettede processer giver nyt liv og energi til gruppens videre arbejde. Jeg kan derfor varmt anbefale Helle som en meget kompetent Certificeret Coach.
Energi, fokus, inspiration, kraft og løft. Det har hjulpet mig ifl. Hvordan jeg kommer bedre frem med mit budskab. God humor, energi- invitere til deltagelse.

Jeg fik masser af energi af coachingen. Jørgen Krogh Hessellund, Konsulent og professionel coach.

Jeg fik et redskab jeg kan bruge til at øve mig i at træffe gode valg for mig selv.  En dyb aha oplevelse på et komplekst mønster i mig - og dermed en åbning til at skabe forandring.